Yesovens for distributører:
Yesovens for distributører:

mer enn bare en leverandør

Yesovens profesjonelle ovner

Ikke bare en leverandør, men en partner på det globale markedet

I Yesovens designer og produserer vi profesjonelle kombiovner for hotell, restauranter, kaféer, bakerier og konditorier.
Vi eksporterer over hele verden, takket være våre lokale partnere, valgt blant distributørene av profesjonelt kjøkkenutstyr som er mest oppmerksomme på kvaliteten, designen og påliteligheten til de foreslåtte løsningene. Vi garanterer dem åpenhet, en lyttende innstilling, tilpasning og beskyttelse.

Vi er til stede i hovedmarkedene i Sørøst-Asia, Midtøsten og Europa, hvor viktige aktører i sektoren allerede har vist oss tillit. Vi dekker også markedene i Nord- og Sør-Afrika, samt de viktigste latinamerikanske landene.

Yesovens er ikke for alle

Yesovens er partneren for distributørene av kjøkkentilbehør som leter etter et gjennomsiktig og varigsamarbeid over tid.

Yesovens tilbyr garanti og pålitelighet

Det er for dem som ikke er fornøyde med å tilby standardløsninger til sine kunder, og som tror på atteknologisk og konstruktiv kvalitet, fleksibilitet, forbruksreduksjon og pålitelighet over tid er avgjørende faktorer for at de som jobber på kjøkkenet – kokker, mesterbakere, konditorer – skal bli fornøyde.

Det er for distributører som vet å verdsette produktene de har valgt, fordi de tror på dem og vil være sikre på at de kan tilby dem videre til sine kunder uten problemer.
Ingen dårlige overraskelser – kun langvarige og effektive kvalitetsprodukter.

Åpenhet, lojalitet og respekt

I Yesovens respekterer vi distributørens rolle. . Det er distributøren som utgjør forskjellen hos kunden. Det er nemlig takket være hans innsats med utvelgelse, presentasjon og lojalitet at det er mulig å vinne over selv de mest krevende kjøkkensjefene.

Hans evner til å lytte og løse problemer er avgjørende, slik at de som allerede har valgt løsningene våre vil fornye tilliten de har til oss over tid.
Lojalitet og åpenhet overfor våre distributører er en naturlig konsekvens av anerkjennelsen av deres avgjørende rolle på markedet.

3

DIREKTE REFERANSER FOR DISTRIBUTØRER

Verdsettelse, lytting og forståelse

Vi vet godt at en dyktig distributør allerede har investert noe på forhånd for å kunne foreslå nye løsninger. Han investerer i forskning, utvalg og promotering. Han blir frontfiguren og setter seg i fremste rekke.
I Yesovens begrenser vi oss derfor ikke til å bare sende en katalog, men vi lytter til forespørslene fra våre partnerdistributører. Vi ser etter ad hoc-løsninger for å forbedre deres arbeid og deres rolle for kunden.

Dette oppnår vi ved å lage tredjeparts profesjonelle ovner på vegne av ulike distributører (OEM, Original Equipment Manufacturer), som våre partnere kan tilby som sine egne, og dermed styrke deres merkevare på det lokale markedet.

23

PROSJEKTER PÅ VEGNE AV TREDJEPARTER

Langvarig beskyttelse og samarbeid

I Yesovens søker vi kun distributører i området,og vi garanterer deres beskyttelse.

Det betyr at vi beskytter dem i det geografiske området som betjenes, og vi kommer aldri til å tilby våre profesjonelle ovner til en konkurrent i nærheten.

Vi tror på varig samarbeid, rettferdighet og gjensidig respekt mellom forretningspartnere – verdier som bygges dag etter dag, med handling og ikke ord.

36

STABILE PARTNERE

Opplæring og assistanse


Ikke bare produksjon
.

I Yesovens sørger vi for at distributørene vi samarbeider med samt deres bedriftskokker har all nødvendig informasjon for å presentere kombiovnene våre til potensielle kunder.

Dette er grunnen til at vi med jevne mellomrom organiserer kurs om bruk og vedlikehold av Yesovens profesjonelle ovner, dedikert tilservice av våre lokale distributører og kokkene de jobber med.

58

OPPLÆRINGSTIDER

Et komplett utvalg av profesjonelle kombiovner for kjøkkenenkunstnere

Til distributørene som velger oss, garanterer vi fremfor alt påliteligheten og ytelsen som følger med et komplett utvalg av profesjonelle kombiovner, siden også det beste samarbeidet ikke kan vare dersom produktet ikke er utmerket .
Dette er grunnen til at vi daglig forplikter oss til å garantere:

Vi lager våre ovner utelukkende i stål, slik at de er solide og holder over tid. Vi designer dem i henhold til den mest moderne teknologien, med en essensiell og avantgarde design. Vi tar vare på hver minste detalj, siden vi vet at for en kjøkkenkunstner er en ovn ikke bare et simpelt verktøy. Det er selve hjertet i kunsten hans.

En solid og slitesterk ovn er også en kraftig ovn, for å tilfredsstille både de som leter etter en alltid pålitelig løsning og de som ikke er redde for å våge.

Vi designer produkter som tilpasser seg svært ulike produksjonsbehov – fra det store kantinekjøkkenet som produserer hundrevis av måltider om dagen, til kokken som må kunne utføre alle typer matlaging– fra det mest tradisjonelle til det mest avanserte.

Green Heartøkologisk hjerte. Slik definerer vi gjerne kombiovnene våre, siden vi har valgt å designe verktøy som også bidrar til å holde forbruket nede og er derfor nyttige for å redusere kostnader og energisløsing hos både små og store profesjonelle kjøkken.
Yesovens kombiovner tilpasser seg vanene til de som lager mat, fordi de kommer i ulike versjoner – manuell, digital og med berøringsskjerm. De har intuitive kontroller, og de er enkle å bruke. Kokekammeret er fullstendig vaskbart ned til hver minste detalj,, noe som sørger for å overholde helseforskriftene. Vedlikeholdet er enkelt fordi motorrommet er plassert i et lett tilgjengelig område.
Hver eneste Yesovens-ovn blir til og produseres på hovedanlegget vårt i Borgoricco, i Padua-provinsen. Hele produksjonen foregår i Italia og reservedelene til våre profesjonelle kombiovner er derfor lett tilgjengelige på kort tid.
Enkelt vedlikehold, rask tilgang til reservedeler og 100% italiensk produksjon er de tre egenskapene som gjør Yesovens profesjonelle ovner økonomisk praktiske over tid, fordi de reduserer driftskostnadene til kjøkken, bakerier og konditorier.

Yesovens profesjonelle ovner

Tre teknologier og tre produktlinjer for å tilfredsstille ethvert behov

Vi designer profesjonelle kombiovner som imøtekommer vanene og behovene til kokker, bakere og konditorer.

Vi har utviklet tre produktlinjer.En er dedikert til hotell-, restaurant- og kafébransjen; én til baker- og konditoribransjen; og én som oppfyller behovene til de som jobber på enten svært små områder, eller som må lage hundrevis av måltider hver dag på veldig kort tid. sti in pochissimo tempo.

På hver av disse tilbyr vi tre forskjellige teknologier– for å svare på forespørslene fra de som bare trenger ovner i toppklasse med touch-skjerm og fra de som foretrekker en mer grunnleggende ovn med digital eller manuell teknologi.

Sammen kan de ulike modellene kombineres i STACKED-alternativet, dvs.

Vår serie med doble ovner. Dette består av to Yesovens-ovner satt sammen i høyden og toppet av en enkelt avtrekkshette – for å optimalisere plassen, tilpasse produksjonen basert på dagens bestillinger, og begrense forbruket.

Yesovens linje

Produktlinje for hotell, restauranter og kafeer

Denne serien med Yesovens kombiovnerer perfekt for både små kjøkken og store bedriftskantiner.

Den inkluderer EGO-berøringsskjerm, digital MOOD, manuell MOSAIC og STACKED– tårnmodellen med to stablede ovner designet for hotell, restauranter og kafeer.

Produktlinjen «Hvitt kunsthåndverk»

Dette er linjen med Yesovens kombiovner for bakere og konditore– fra det lille bakeriet til bakeravdelingen for stordistribusjon.

Den inkluderer STAR-berøringsskjerm, digital TAOS, manuell KARMA og tårnmodellen STACKED for «Hvitt kunsthåndverk»

Spesiell produktlinje

Denne samler de to ytterpunktene i Yesovens-serien, dvs: EGO Slim og EGO Rack.

Slim er den ekstremt kompakte ovnen for begrensede rom som food trucks og små restaurantkjøkken, mens Rack er denekstra store ovnen som dekker produksjons- og tidsbehovet til storkjøkken i kantiner og matbutikker.

Ønsker du å bli distributør for Yesovens?


Fyll ut skjemaet på denne siden, så kontakter vi deg innen 24 timer.